Rolnictwo

Blisko 300 podmiotów w Polsce produkuje wino

295 podmiotów gospodarczych wpisanych jest do ewidencji producentów win na rok gospodarczy 2019/2020 prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
– poinformował dyrektor departamentu interwencji rynkowych KOWR Michał Wójciak.

Jak wyjaśnił podmiot gospodarczy czyli osoba fizyczna lub prawna, która chce wyrabiać wino i sprzedawać go musi uzyskać wpis do ewidencji producentów wina. Sprawy te są regulowane zarówno przez przepisy unijne jak i krajowe.

Ewidencja jest potrzebna, ponieważ wino jest objęte podatkiem akcyzowym, a także konieczna jest kontrola metod produkcji wina, jego etykietowania oraz certyfikacji wina
– zaznaczył Wójciak.

Dodał, że wpis do ewidencji jest dokonywany na podstawie wniosku, który składa się do 15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy wniosek.
Rok gospodarczy na rynku wina zaczyna się od 1 sierpnia, a kończy 31 lipca następnego roku.
Ponadto ewidencja umożliwia monitorowanie potencjału rynku wina, na podstawie składanych deklaracji dotyczących szacunków produkcji wina, jego zapasów na koniec roku gospodarczego oraz zbiorów winogron i produkcji.

Jak mówił, organizacja rynku wina w Polsce zaczęła się wraz z akcesją do Unii Europejskiej w 2004 r. Ale praktycznie produkcja jego stała się możliwa w 2005 r., gdy Komisja Europejska zaliczyła Polskę do jednej ze stref uprawy winorośli. Jednak do 2008 r. żaden z producentów nie zgłosił się do ewidencji. Dopiero w 2009 r. gdy zniesiono obowiązek produkcji wina z upraw własnych w tzw. składzie podatkowym (gdy wielkość produkcji przekroczy 1000 hektolitrów rocznie), działalność zarejestrowało 20 producentów.

Sytuacja polskich producentów win zmieniła się radykalnie po uchwaleniu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich z 12 maja 2011 r. Nowe przepisy m.in. wprowadziły pojęcie producenta wina, zwolniły z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej dla rolników wyrabiających nie więcej 100 hl, zniosły wiele wcześniejszych wymogów formalnych dotyczących wyrobu wina. Od tego momentu znacznie wzrosło zainteresowanie wytwarzaniem tego trunku, wzrosła powierzchnia upraw winorośli i wielkość produkcji wina.

W pierwszym okresie powierzchnia plantacji winogron wynosiła zaledwie 50 ha, ale co roku przybywały coraz to nowe plantacje, W sezonie 2018/2019 winogrona uprawiano już na powierzchni 394 hektarów. A w tym (2019/2020) zadeklarowano powiększenie obszaru upraw do ponad 460 ha.

Rośnie także wielkość produkcji win. W pierwszych latach wynosiła ona ok. 200 hl, w 2011 r. zwiększyła się dwukrotnie, a w 2018/2019 osiągnęła poziom ponad 12 tys. hl. W Polsce są produkowane głownie białe wina (ponad 7,7 tys. hl). Warto też zauważyć, że bardzo duży wpływ na wielkość produkcji mają warunki pogodowe i tak w sezonie 2017/2018 produkcja wina była niższa niż sezon wcześniej, pomimo wzrostu powierzchni plantacji.

Wielkość winnic waha się od kilkunastu arów do kilkunastu hektarów. Największe znajdują się w woj. małopolskim i zachodniopomorskim. Bardzo często winnice można spotkać przy obiektach agroturystycznych. Polskie wina są coraz bardziej “modne”, a ich produkcja coraz bardziej dochodowa, więc powstają podmioty gospodarcze, dla których wyrób wina staje się działalnością podstawową. Jednak dla części producentów, wytwarzanie wina jest tylko pewnego rodzaju hobby czy zajęciem dodatkowym
– podsumował Wójciak

Źródło: bankier.pl

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close