GospodarkaPaństwoPolitykaPolskaPrawo

Duda podpisał Tarczę Antykryzysową 4.0. A w niej zaostrzenie kar… za aborcję i obrazę prezydenta

Andrzej Duda podpisał czwartą Tarczę Antykryzysową

Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś czwartą już wersję Tarczy Antykryzysowej. Ustawa wprowadza wiele nowych zmian, między innymi takie, które mają zapobiec wrogim przejęciom polskich firm przez zagraniczne podmioty spoza UE. Są też zapisy bardzo kontrowersyjne.

Ustawa określa, że że przedsiębiorcy, którzy otrzymali mikropożyczkę w wysokości 5 tys. zł nie będą musieli składać wniosku o jej umorzenie. Pożyczka wraz z odsetkami zostaną automatycznie umorzone, o ile mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia pożyczki. Dodatkowo, przepisy zakładają dopłaty do oprocentowania kredytów na zapewnienie płynności finansowej dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji przez pandemię koronawirusa. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do końca tego roku, a na dopłaty ma być przeznaczone ok. 570 mln zł.

Nowe przepisy mają też zapobiec wrogim przejęciom polskich firm przez zagraniczne podmioty spoza UE. UOKiK będzie kontrolować transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w polskich spółkach, a przepisy dotyczyć będą przede wszystkim firm związanych z produkcją energii elektrycznej, gazu, paliw, leków i zajmujących się przetwórstwem żywności. Ochroną będą objęte przedsiębiorstwa, których przychód na terenie Polski przekroczył 10 mln euro.

Tarcza 4.0 zezwala również na złagodzenie reguły finansowej, a co za tym idzie, zezwolenie na większe zadłużenie przez samorządy. Ustawa zakłada, że samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tak zwanego funduszu korkowego, na przeciwdziałanie skutkom pandemii. Bogate samorządy nie będą musiały wpłacać rat za janosikowe w czerwcu i w lipcu, jednak będzie musiało ono zostać uregulowane w równych ratach do końca tego roku, wraz z ratami należnymi za te miesiące.

Ustawa wprowadza również przepisy dotyczące wakacji kredytowych. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można zawiesić spłatę kredytu maksymalnie do trzech miesięcy i dotyczyć będzie także osób, które straciły pracę lub główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r.

Poprawki do Tarczy

Sejm przyjął 91 ze 126 poprawek Senatu do Tarczy Antykryzysowej 4.0. Nowe zapisy zaproponowane przez senatorów zakładają między innymi uregulowanie kwestii związanych z przedłużaniem terminu ważności zabezpieczeń należytego wykonania umów w sprawie zamówień publicznych tak, by uwzględniały i równoważyły interesy wszystkich stron.

W ustawie znalazła się także senacka poprawka, która doprecyzowuje definicję “powierzchni handlowej” w galeriach handlowych powyżej 2000 m kw.. Teraz z ustawy będzie jasno wynikać, że obejmuje ona swoim zakresem również lokale, w których świadczone są usługi, w tym usługi gastronomiczne. Założono przy tym, że zmiana ta wejdzie w życie z mocą wsteczną od 31 marca 2020 r.

Przyjęto też poprawki, które zezwalają składać do ZUS wniosków o świadczenie postojowe przez samych zainteresowanych, w przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę.

Większe kary za… aborcję?

Sejm odrzucił poprawkę, która zakładała wykreślenie z ustawy części przepisów, które nie są związane z walką z koronawirusem. Chodzi tu przede wszystkim o zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń czy dotyczące ustroju sądów powszechnych.

Okazuje się, że nowelizacja zmienia wysokość kar przewidzianych za niektóre przestępstwa, między innymi za kradzieże kieszonkowe, dokonanie aborcji czy obrazę głowy państwa. Wątpliwości zgłaszali również posłowie opozycji zasiadający w Komisji Finansów Publicznych. To właśnie ona, a nie Ministerstwo Sprawiedliwości, zajmowała się ustawą. Paulina Hennig-Kłoska zauważa, że przepisy nie powinny być w ogóle zawarte w ustawie, która ma podobno walczyć z kryzysem.

Przepadły także poprawki, które miałyby pozwolić bogatym samorządom na nieopłacanie janosikowego przez wszystkie miesiące, w których straciły one co najmniej 20% dochodów, a nie tylko w czerwcu i lipcu.

Tarcza Antykryzysowa 4.0: Zaostrzenie kar… za aborcję… Tylko co to ma wspólnego z kryzysem?

Źródło: PAP

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close
Close