BankowośćPaństwo

ZBP chce zwolnienia z podatku bankowego!

Według Związku Banków Polskich, by uniknąć credit crunch, konieczna jest między innymi modyfikacja wymogów dotyczących udzielania kredytów. Bankowcy chcą także zwolnienia z podatku bankowego kredytów udzielonych po 15 marca 2020 roku i utworzenia instytucji typu Asset Management Company – poinformował ZBP w komunikacie.

Według ZBP, by uniknąć zjawiska nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu (credit crunch) konieczne jest zmniejszenie wag ryzyka dla kredytów inwestycyjnych, modyfikacja zasad pomocy państwa w formule udzielania kredytów klęskowych oraz usunięcie barier w emisji listów zastawnych.

Bankowcy postulują także o zwiększenie dostępności zabezpieczeń kredytowych po stronie przedsiębiorstw i o wsparcie faktoringu.

Sektor chce zwolnienia z podatku bankowego kredytów udzielonych po 15 marca 2020 roku i zaliczenia do kosztu uzyskania przychodów rezerw i odpisów utworzonych na kredyty udzielonych po tym terminie.

ZBP postuluje między innymi o przeznaczenie 50 procent pobranego podatku bankowego na zasilenie funduszu przymusowej restrukturyzacji w BFG.

Bankowcy apelują również o utworzenie instytucji typu Asset Management Company, której celem byłoby między innymi zwiększenie skuteczności działań systemowych związanych z restrukturyzacją i likwidacją banków zagrożonych niewypłacalnością.

Postulowane powyżej zmiany o charakterze systemowym wymagają poniesienia kosztów niewspółmiernie niższych od skutków credit crunch dla gospodarki, a udzielone w ten sposób wsparcie pozwoli na przynajmniej częściowe zminimalizowanie skutków kryzysu gospodarczego w tych obszarach, których funkcjonowanie jest uzależnione od regulacji wewnętrznych, a nie od sytuacji na rynkach światowych – napisano w komunikacie ZBP.

ZBP podał, że ze zjawiskiem credit crunch polski sektor bankowy borykał się w II połowie 2008 roku. W rezultacie kredytowanie gospodarstw domowych spadło wówczas o 25 procent, zaś kredytowanie przedsiębiorstw zmniejszyło się o 33 procent.

Źródło: bankier.pl

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close