NieruchomościPaństwoPolitykaPolskaPrawo

Magdalena Adamowicz oskarżona o składanie fałszywych zeznań finansowych!

Adamowicz oskarżona

Magdalena Adamowicz, europosłanka PO i żona zamordowanego prezydenta Gdańska, została oskarżona o składanie fałszywych zeznań podatkowych. Akt oskarżenia został w tej sprawie skierowany już do sądu i dotyczy łącznie aż pięciu osób, w tym właśnie europosłanki i jej matki.

Z informacji przekazanych przez Prokuraturę Krajową wynika, że Adamowicz miała zataić w swoich zeznaniach podatkowych za lata 2011-2012 odpowiednio prawie 300 tysięcy i 100 tysięcy złotych dochodów. Prokuratura zarzuca jej też nierozliczenie dochodów z wynajmu mieszkań, jako prowadzonego w warunkach pozarolniczej działalności gospodarczej. Według śledczych uszczuplenie podatku wyniosło prawie 120 tysięcy złotych. Za te czyny europosłance grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności.

Oskarżenie obejmuje także matkę europosłanki, Janinę. Prokuratura zarzuciła jej składanie fałszywych zeznań w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym prezydenta Gdańska oraz w postępowaniu karnym. Według śledczych kobieta podczas przesłuchania jako świadek złożyła fałszywe zeznania dotyczące posiadania przez dziadka europosłanki setek tysięcy złotych oszczędności, które miały zostać przekazane Pawłowi i Magdalenie Adamowiczom jako darowizna. Prokuratura wskazała, że w rzeczywistości dziadek eurodeputowanej nie dysponował znacznym majątkiem.

Wśród oskarżonych są też dwaj biznesmeni, którym zarzucono przestępstwa korupcyjne. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni dążyli do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku, który zakładał niekorzystne dla inwestora rozwiązania urbanistyczne. Według śledczych podczas przyspieszonej procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego prezydent Gdańska i członkowie jego rodziny kupili po zaniżonych cenach trzy mieszkania.

W sprawie tej oskarżony został też pracownik samorządowy, któremu prokuratura zarzuca przekroczenie uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Według śledczych mężczyzna ten działał na rzecz spółki reprezentowanej przez współoskarżonych biznesmenów. Działanie urzędnika miało wiązać się z zaniechaniem dochodzenia kary za m.in. opóźnienia w przekazaniu miastu Gdańsk czterdziestu siedmiu lokali mieszkalnych.

Oświadczenie Adamowicz

Magdalena Adamowicz wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że “postępowanie o rzekome składanie fałszywych zeznań podatkowych prowadzone jest w trybie administracyjnym od wielu lat”. Adamowicz dodała, że w związku z wniesieniem aktu oskarżenia, w najbliższym czasie zamierza podjąć “stosowne działania prawno-procesowe”, wśród których są między innymi złożenie wniosku do Naczelnego Sądu Administracyjnego o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozpraw i przeprowadzenie ich w trybie jawnym, otwartym dla publiczności oraz wystąpienie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o ujawnienie wszelkich informacji stanowiących tajemnicę skarbową dotyczących niniejszej sprawy.

Jej zdaniem wymienione czynności “pozwolą opinii publicznej zapoznać się ze szczegółami sprawy i dokonać jej oceny przez pryzmat wszystkich istotnych okoliczności. Europosłanka dodała także, że formułowane wobec niej zarzuty są niej bezpodstawne, a przychody z najmu były jawne, rozliczane od samego początku w formie zryczałtowanego podatku od najmu.

Pomimo tego, że nie zgadzam się z interpretacją organu podatkowego, a rozstrzygnięcia w sprawie nie są ostateczne, to pragnę poinformować, iż wszystkie podatki bezpośrednio po otrzymaniu decyzji natychmiast zapłaciliśmy i z żadną kwotą podatku nie zalegam. Nie może więc być mowy o jakimkolwiek uszczupleniu należności publicznoprawnych.

Adamowicz wyraziła nadzieję, że sprawa zostanie rozstrzygnięta przez NSA obiektywnie i w oderwaniu od wszelkich względów politycznych.

Czarnecki wyłudzał kilometrówki na zezłomowane auto? Znamy szczegóły afery!

Źródło: Fakt

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close