GospodarkaPaństwoPolskaRolnictwoRynek pracy

Coraz mniej mieszkańców wsi zajmuje się rolnictwem

Rolnictwo na wsi mało popularne

Jak informuje Polski Instytut Ekonomiczny, coraz mniej osób mieszkających na wsi zajmuje się rolnictwem. Jednocześnie coraz mniejsza część dochodu tych osób pochodzi z pracy w gospodarstwie rolnym. W 2018 r. 1,4 mln osób mieszkających na wsi pracowało w rolnictwie. Osoby te stanowiły 12% mieszkańców wsi w wieku 15 lat lub więcej (12,1 mln) oraz 22% pracujących mieszkańców wsi.

Odsetek zatrudnionych w rolnictwie zmalał ponad dwukrotnie w porównaniu z 1995 r., w którym osoby pracujące w gospodarstwach rolnych stanowiły niemal 53% ogółu pracujących mieszkańców wsi. Spadkowy trend utrzymał się w kolejnych latach. Między 2016 a 2018 r. udział osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych spadł o 2,3 pkt. proc.

Osoby mieszkające na wsi gdzieś jednak pracować muszą. Udział osób pracujących w usługach wzrósł z 24,4% w 1995 r. do 44% w 2018 r., a udział osób zatrudnionych w produkcji i budownictwie z 22,8% do 34%.

PIE wskazuje, że istotną kategorię stanowią osoby będące członkami gospodarstw domowych prowadzących gospodarstwo rolne, zatrudnione poza rolnictwem, potencjalnie pomagające nieodpłatnie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W 2018 r. liczebność tej grupy wyniosła 1 mln osób.

Rolnictwo słabo opłacalne?

Jak informuje Instytut, mieszkańcy polskiej wsi w niewielkiej mierze utrzymują się z rolnictwa. W 2018 r. dochody z tego źródła stanowiły zaledwie 10,5% wszystkich dochodów mieszkańców wsi, podczas gdy w 2004 r. udział ten wynosił 13,1%. Jednocześnie pomiędzy rokiem 2004 a 2018 wzrósł udział dochodów pochodzących z wykonywanej pracy najemnej – z poziomu 36,9% w 2004 r. do poziomu 47,6% w 2018 r. Natomiast udział dochodów pochodzących ze świadczeń społecznych spadł z 39% w 2004 r. do 32% w 2018 r.

Polski Instytut Ekonomiczny uważa, że zmiany, które zaszły w aktywności zawodowej mieszkańców wsi oraz źródeł ich dochodów, związane są z dokonującym się procesem konsolidacji polskiego rolnictwa. Od 2010 r. do 2018 r. liczba gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha zmniejszyła się o 83 tys., przy czym o 15,6 tys. wzrosła liczba gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 20 ha.

Mimo dokonującego się procesu transformacji polskiego rolnictwa nadal 52,3% wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce stanowią gospodarstwa najmniejsze – o powierzchni do 5 ha. Zatrudnienie w polskim rolnictwie (w 2016 r.) było ponad dwa razy większe niż średnia unijna.

Źródło: WirtualneMedia

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close