Ochrona środowiskaPaństwoPolitykaPolskaPrawo

Pamiętacie Zamek w Puszczy? Prokuratura skierowała akt oskarżenia

Zamek w Puszczy – prokuratura stawia zarzuty

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała do Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko osobom, których działania mają związek z realizacją inwestycji na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka. Chodzi o tak zwany Zamek w Puszczy Noteckiej, który wywołał kilka lat temu ogromne oburzenie.

Ogromna budowla porównywalna do zamku w Malborku miała stanąć na chronionym obszarze Natura 2000. Zamek w Puszczy ma liczyć 14 nadziemnych kondygnacji i mieć kilkudziesięciometrową wieżę. Inwestorem jest poznańska spółka D.J.T.

Prokurator aktem oskarżenia objął 6 osób. Wobec siódmej z podejrzanych, z uwagi na jej śmierć, umorzył postępowanie w zakresie stawianych jej zarzutów. Oskarżeni usłyszeli między innymi zarzuty użycia poświadczającego nieprawdę dokumentu, składania fałszywych oświadczeń, niedopełnienia obowiązków służbowych, realizowania wbrew zakazowi inwestycji budowlanej na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków w ramach sieci Natura 2000 oraz nadużycia uprawnień i fałszerstwa intelektualnego.

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 10 do 200 tysięcy złotych oraz zakazów opuszczania kraju i kontaktowania się ze sobą. Podejrzani będący funkcjonariuszami publicznymi zostali zawieszeni w czynnościach służbowych. Zabezpieczono również mienie w kwocie prawie 100.000,00 zł.

Za poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Przestępstwo niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego zagrożone jest karą więzienia do lat 3. Prowadzenie działalności zagrażającej środowisku podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat.

Zamek w puszczy powstanie. Nielegalnie, ale wojewoda z PiS dał zgodę

Zamek w Puszczy na obszarze chronionym

Słynny Zamek w Puszczy Noteckiej wywołał kilka lat temu ogromne oburzenie. O zamku zrobiło się głośno latem 2018 r. Wówczas CBA rozpoczęło badanie prawidłowości wydanych decyzji w związku z jej realizacją. Według poznańskiej prokuratury, pozwolenie na budowę zostało wydane pomimo niezgodności projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamek miał być zbudowany niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, a także pomimo braku wymaganych prawem budowlanym opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.

Prokurator Okręgowy złożył sprzeciw do wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka od ostatecznej decyzji starosty obornickiego o pozwoleniu na budowę. Postępowanie administracyjne ws. inwestycji wszczęto w połowie sierpnia.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk z PiS uznał z kolei… ważność zgody na budowę. Choć przeprowadzone postępowanie wykazało, że decyzja starosty obornickiego została wydana z naruszeniem prawa, według wojewody Zamek w Puszczy może powstać.

Potwierdzono naruszenie prawa przez starostę obornickiego w części zarzutów prokuratora. Starosta wydał decyzję, pomimo że inwestor nie przedłożył decyzji środowiskowej dla projektowanych parkingów i nie potwierdził prawa inwestora do dysponowania Kanałem Kończak na cele budowlane.

– poinformował Tomasz Stube z wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Krótko po tej decyzji, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego premier Mateusz Morawiecki zdymisjonował Łukasza Mikołajczyka z funkcji wojewody wielkopolskiego. Jego obowiązki tymczasowo wykonywać będzie I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Powodem złożenia wniosku o odwołanie była utrata zaufania do wojewody w związku z podjęciem przez niego sprzecznej z interesem publicznym i wydanej z naruszeniem przepisów prawa decyzji dotyczącej budowy tzw. zamku w Stobnicy.

– głosi komunikat rzecznika prasowego resortu.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close
Close