GospodarkaHandelInwestycjeMediaPaństwoPolitykaPolskaPrawo

Zakup Polska Press przez Orlen wstrzymany. UOKiK wydał oświadczenie

Zakup Polska Press wstrzymany

Warszawski Sąd Ochrony Konkurencji I Konsumentów wstrzymał wczoraj zgodę UOKiK na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen. To efekt wniosku RPO Adama Bodnara. Rzecznik Praw Obywatelskich odwołał się w marcu do sądu w kwestii decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. RPO motywował swoje działania wątpliwościami, czy transakcja nie narusza konstytucyjnej zasady wolności słowa.

Zaskarżyłem decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, twierdząc, że nie dokonał rzetelnej analizy rynków właściwych, pominął rynek prasy, tylko skupił się na rynku reklamy i promocji. To wskazuje, że może to naruszać interesy Rzeczypospolitej w postaci gwarancji wolności słowa.

– mówił Bodnar.

Oświadczenie w sprawie wstrzymania zakupu Polska Press wydał UOKiK, który informuje, że sąd nie odnosił się do merytorycznych zagadnień w zakresie tego, czy decyzja została wydana zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i w oparciu o przewidziane prawem kryteria. Postanowienie SOKiK dotyczy wyłącznie kwestii możliwości “zawieszenia” wykonywania decyzji do czasu rozstrzygnięcia wniesionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich odwołania.

Informujemy, że zgodnie z zachowaniem wyznaczonych terminów – 7 kwietnia Prezes UOKiK przekazał stanowisko i akta sprawy do sądu w związku ze złożonym odwołaniem przez RPO. Chronologia zdarzeń wskazuje, że sąd wydając przedmiotowe postanowienie, mógł nie zapoznać się ze stanowiskiem Prezesa UOKiK oraz z aktami sprawy zgromadzonymi w toku postępowania administracyjnego. Zarówno opisane powyżej wydarzenia jak i treść uzasadnienia wskazują, że sąd na etapie wydawania postanowienia o zastosowaniu bardzo poważnego środka tymczasowego nie podjął się oceny merytorycznych przesłanek wstrzymania decyzji, w tym braku potencjalnych skutków dla konkurencji. Podobnie nie zweryfikowano tego, czy zastosowanie środka tymczasowego jest uzasadnione podnoszonymi przez RPO argumentami.

– przekonuje UOKiK.

Wiceminister króciutko o strajkach przedsiębiorców: Nic z nich nie wynika

UOKiK nie zgadza się z decyzją sądu

Prezes UOKiK przekonuje, że sąd “w sposób nieuprawniony przyjął, że złożenie odwołania od decyzji automatycznie powinno skutkować koniecznością jej wstrzymania”. Tym samym automatyczne wstrzymanie zakupu Polska Press jest według UOKIK “niepokojącym precedensem, który niewątpliwie może godzić w prawa przedsiębiorców”. Zdaniem urzędu bowiem “taka interpretacja przepisów zwiększa niepewność co do sytuacji prawnej oraz może istotnie opóźniać realizację transakcji gospodarczych, generując szereg ryzyk z tym związanych, w tym w zakresie inwestycji zagranicznych”.

Obecnie analizujemy dalsze kroki prawne, w tym możliwość wzruszenia postanowienia sądu. Prezes UOKiK zamierza złożyć do sądu wniosek o przyspieszenie rozstrzygnięcia odwołania RPO od wydanej decyzji. Uznajemy, że okoliczności wydania środka tymczasowego, w tym brak zapoznania się przez sąd ze stanowiskiem Prezesa UOKiK oraz przekazanym materiałem postępowania, rodzi poważne wątpliwości, czy nie doszło do naruszenia praw przedsiębiorców.

– stwierdza Urząd.

Odwołanie w głównej mierze podnosi zarzut nieuwzględnienia przez Prezesa UOKiK pozaustawowych przesłanek wydania zgody, których analiza pozostaje poza kompetencją organu ochrony konkurencji. Tym bardziej zaskakuje wydanie środka tymczasowego tak dalece ingerującego w prawa przedsiębiorców bez nawet pobieżnej analizy prawnej tego zagadnienia.

– dodaje.

UOKiK przekonuje również o słuszności wydanej przez siebie decyzji dotyczącej zgody na przejęcie przez PKN Orlen spółek Polska Press i ma nadzieję na jak najszybsze rozpatrzenie przez sąd odwołania złożonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Źródło: UOKiK

 

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close