Bankowość

TSUE wydał wyrok ws. polskich frankowiczów

Wczoraj 29.04. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w sprawie pięciu pytań prejudycjalnych, które skierował do niego Sąd Okręgowy w Gdańsku. Dotyczyły one kredytu frankowego zaciągniętego w GE Money Bank S.A. Jak wyrok TSUE ws. frankowiczów wpłynie na polskie orzecznictwo?

To drugie orzeczenie TSUE w polskiej sprawie dot. frankowiczów. Trybunał udzielił odpowiedzi na 5 zadanych pytań dotyczących ustalenia nieuczciwości warunków umownych zawartych w treści umowy oraz skutków, jaki mogą one wywoływać. Co istotne, TSUE zaznaczył, że aneks nie może uzdrowić nieuczciwych warunków, które znalazły się w pierwotnej umowie, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki wskazania w treści aneksu jego celu, zapisów abuzywnych oraz informacji o skutkach ich usunięcia z umowy oraz ich zastąpienia treścią aneksu. Co więcej, zgoda klienta na taki aneks musi być świadoma i swobodna.

Pytania, na które Trybunał udzielił odpowiedzi, są istotne pod kątem interpretacji wyroku oraz skutków, jakie będzie wywoływał w zapadających orzeczeniach sądów krajowych. Trybunał nie rozstrzygnął wszystkich kwestii, ale dał wyraz temu, że sądy powinny działać w myśl przepisów prawa krajowego, zarówno procesowego jak i materialnego, które jednak nie może być stosowane z pominięciem ochrony wynikającej z dyrektywy 93/13. Powyższa konkluzja będzie istotna w zakresie rozstrzygnięcia kwestii przedawnienia roszczeń oraz bezumownego korzystania z kapitału, z którymi w najbliższych dniach przyjdzie się zmierzyć Sądowi Najwyższemu – komentuje Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum ROBIN LAWYERS S.A.

“Banksterzy” wchodzą do kin!

Tym samym sprawa pozostaje do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy, który będzie obradował w najbliższych dniach. TSUE nie odniósł się wprost do kwestii przedawnienia roszczeń i bezumownego korzystania z kapitału. Te zagadnienia Sąd Najwyższy będzie musiał rozstrzygnąć samodzielnie w oparciu o przepisy prawa krajowego uwzględniające ochronę konsumenta przewidzianą dyrektywą 93/13.

Czy wczorajsza decyzja TSUE wpłynie na sytuację frankowiczów w Polsce? Nasz rozmówca twierdzi, że nie.

W naszej ocenie zapadły w wyrok TSUE nie wpłynie znacząco na zakres oraz sposób rozstrzygania spraw frankowych. Trybunał bardzo mocno zaakcentował rolę sądów krajowych w tej kwestii w oparciu o przepisy prawa krajowego. Warto dodać, że polskie sądy wypracowały już linię orzeczniczą, stwierdzając w przeważającej większości nieważność umów – komentuje Kacper Jankowski.

Ponadto nasz rozmówca uważa, że trudno było spodziewać się innego wyroku

– Dzisiejszy wyrok Trybunału pokazał jak duże są oczekiwania zarówno kredytobiorców jak i banków, które jeszcze liczą na zwrot akcji w sprawach frankowych. Niestety trudno dać wiarę, aby TSUE wydało wyrok odmienny od dotychczasowego dorobku orzeczniczego, które zawsze przemawiało na korzyść konsumentów. Trybunał zdążył nas przyzwyczaić do tego, że jego wyroki nie zawsze są jednoznaczne. Jego zadaniem jest dokonanie wykładni przepisów prawa europejskiego w oparciu o przedstawiony stan prawny i faktyczny przekazany przez sąd krajowy – konkluduje nasz rozmówca

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close
Close