EnergetykaHandelPaństwoPolskaPrawo

UOKiK ukarał dostawcę energii z Katowic, bo zabierał podpisane umowy

UOKiK odpowiedział na skargi konsumentów

Spółka Enrex Energy nie zostawiała konsumentom podpisanych w ich domach umów na sprzedaż prądu lub gazu. Taka praktyka utrudniała konsumentom dokładne zapoznanie się z warunkami kontraktu i ewentualne odstąpienie od niego. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Enrex Energy 200 tys. zł kary.

Spółka Enrex Energy z Katowic to sprzedawca prądu i gazu. Większość umów była zawierana w domach konsumentów, czyli poza siedzibą przedsiębiorstwa. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływały skargi na to, że przedstawiciele spółki nie zostawiali konsumentom podpisanych przez nich dokumentów.

Nie otrzymałam wówczas swojej kopii umowy, ani formularza odstąpienia. Nie mogłam zatem na spokojnie jej przeczytać po wyjściu przedstawicieli handlowych. Zapewniono mnie, że dokumenty zostaną do mnie przesłane pocztą. O zmianie dostawcy dowiedziałam się w momencie otrzymania blankietów opłat (…)

– napisano w jednej ze skarg do UOKiK

Nie zostawił mi żadnych dokumentów. Moja żona dzwoniąc na infolinię Energii dowiedziała się, że prawdopodobnie zostaliśmy oszukani. Nie mogłem odstąpić w terminie od umowy, bo nie wiedziałem z kim ją zawarłem.

– pisał inny poszkodowany.

W Pandora Papers pojawia się Król Paczkomatów Rafał Brzoska

UOKiK nałożył karę na Enrex Energy

Jak przypomina UOKiK, zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma obowiązek wydać konsumentowi umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa.

Konsument musi mieć możliwość dokładnego zapoznania się z warunkami umowy, a także sięgnięcia do nich później – w razie jakichkolwiek wątpliwości. Niewydawanie tych dokumentów przez spółkę Enrex Energy utrudniało także konsumentom skorzystanie z przysługującego im prawa do odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy zawartej poza siedzibą firmy, ponieważ mogli nie wiedzieć, z kim ją podpisali i na jaki adres odesłać oświadczenie.

– podkreśla Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK nałożył na Enrex Energy karę finansową w wysokości 200 tys. zł (200 310 zł). Spółka musi też poinformować na swojej stronie o decyzji Prezesa Urzędu oraz powiadomić o niej osoby, z którymi zawarła umowy na sprzedaż prądu lub gazu między 1 sierpnia 2019 r. a 1 marca 2020 r. (to okres trwania zakwestionowanej praktyki). Z treści tych listów poszkodowani konsumenci dowiedzą się, że po uprawomocnieniu się decyzji będą mogli powołać się na nią w sądzie przy dochodzeniu roszczeń od Enrex Energy.

UOKiK przypomina, że od 3 lipca 2021 r. obowiązuje zakaz zawierania umów dotyczących energii elektrycznej i gazu poza lokalem przedsiębiorstwa. Wszelkie umowy na prąd i gaz podpisane po tej dacie w domach konsumentów są z mocy prawa nieważne.

Źródło: UOKiK

 

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close