PaństwoPolitykaPolskaPrawo

Prawa człowieka NIEZGODNE z polską konstytucją wg mgr Przyłębskiej?

Partia PiS z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. Pomaga w tym Trybunał Konstytucyjny magister Julii Przyłębskiej, która w bezwzględny sposób pomaga obecnemu rządowi. Udowodniła to po raz kolejny, kiedy zgodziła się ze Zbigniewem Ziobro, że europejska konwencja praw człowiek jest… niezgodna z polską konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej uznał, że Europejska Konwencja Praw Człowieka nie jest zgodna z polską konstytucją

Zbigniew Ziobro, czyli oczywiście Minister Sprawiedliwości, będący jednocześnie Prokuratorem Generalnym, stwierdził ostatnio, że Europejska Konwencja Praw Człowieka jest niezgodna z Konstytucją. Prawicowy polityk stwierdził, że ta umowa jest nieadekwatna do polskich realiów, mimo że gwarantuje wolności obywatelskie 47 obywatelom państw Europy. Tym samym Polska może dołączyć mi.n. do Białorusi i Watykanu, w których nie przyjęto tych zapisów.

Z opinią zgodziła się Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Otóż według pani magister prawa, art 6. ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mówiący o prawie do rzetelnego procesu, jest niezgodny z Konstytucją. TK uznał bowiem, że w tym zakresie konwencja nie ma prawa oceniać legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zapis ten mówi o tym, że:

[…] każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd. Taki, który jest ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym.

Szerzej napisaliśmy o tym w jednym z wcześniejszych postów na ten temat:

Czytaj więcej: Ziobro chce, by TK zbadał konstytucyjność Konwencji Praw Człowieka

TK Julii Przyłębskiej neguje prawo człowieka do sprawiedliwego procesu?

W uzasadnieniu sędzia Wojciech Sych stwierdził, że:

TK zwraca uwagę, że ETPCz nie ma podstaw do badania niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jej źródłem są konstytucja i ustawy. […] Niezawisłość sędziowska jest oceniana zawsze na gruncie konkretnej sprawy toczącej się przed sądem. […] Status TK oraz jego sędziów, w tym zasad ich powoływania, określone są wyłącznie w konstytucji i nie podlegają orzecznictwu ETPCz.

Sędzia stwierdził również, że:

To, czy sędzia będzie niezawisły, nie wynika ze sposobu, w jaki został powołany, lecz przede wszystkim z jego wewnętrznej niezależności i bezstronności.

Zobacz również: Klęska głodu wisi nad Afganistanem. ONZ stara się jej zapobiec

W składzie, który wydawał ten werdykt zasiadali Julia Przyłębska, Michał Warciński, Zbigniew Jędrzejewski, Wojciech Sych i Bartłomiej Sochański. Wyrok jest ostateczny.

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close