Polska

PGNiG i ORLEN Południe wzmacniają współpracę w obszarze biometanu

ORLEN Południe i PGNiG wspólnie utworzą spółkę, która zainwestuje w rozwój sieci nowoczesnych biometanowni. ORLEN Południe będzie miał w niej 51 proc., a PGNiG 49 proc. udziałów. Pozytywną decyzję w sprawie powołania spółki wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozwala ona przystąpić do opracowania struktury i zasad funkcjonowania nowego podmiotu. Realizacja programu biogazowego wpisuje się w strategię ORLEN2030, zakładającą rozwój nisko- i zeroemisyjnej energetyki.

Biometanownie to instalacje produkujące biometan, czyli biogaz pochodzący z odnawialnych źródeł energii, o parametrach gazu ziemnego. Biometan powstaje poprzez oczyszczanie biogazu głównie z dwutlenku węgla oraz związków siarki i azotu. Może służyć jako paliwo do produkcji biowodoru i być wykorzystywany w transporcie oraz – po zmieszaniu z gazem ziemnym – dostarczany gazociągami do odbiorców wykorzystujących tradycyjne paliwo gazowe, a także gromadzony w magazynach gazu.

Działalność spółki, którą utworzą ORLEN Południe i PGNiG, będzie opierać się przede wszystkim na pozyskiwaniu i budowie instalacji biometanowych, rozwoju technologii wykorzystywanych do wytwarzania biometanu, a także produkcji, obrocie i stosowaniu biometanu w różnych obszarach działalności Grupy ORLEN i PGNiG.

ORLEN Południe nabył do tej pory trzy biogazownie. Pierwszą jest instalacja działająca w Konopnicy, w gminie Rawa Mazowiecka. Następnie spółka sfinalizowała zakup biogazowni rolniczej w miejscowości Wojny-Wawrzyńce, w gminie Szepietowo. W planach jest rozbudowa tych instalacji i przekształcenie ich w biometanownie wytwarzające biometan, który potencjalnie mógłby zostać wykorzystany do produkcji zielonego wodoru.

Trzecią biogazownię ORLEN Południe zakupił w gminie Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim. Instalacja, o mocy 1,8 MWe, produkuje energię elektryczną z przeznaczeniem na lokalny rynek. Spółka planuje do 2024 roku rozbudowę zakładu o dodatkowe zbiorniki fermentacyjne, co pozwoli zwiększyć moc instalacji do 3,2 MWe. Z kolei doposażenie jej w urządzenia i instalacje do przekształcenia biogazu w biometan umożliwi produkcję ok. 8 mln m3 biometanu rocznie.

Razem z biogazownią w Jeżewie ORLEN Południe przejął zakład utylizacji odpadów, którego zdolności przerobu wynoszą 150 tys. ton odpadów rocznie, w tym ok. 15,5 tys. ton odpadów poubojowych. Posiadanie własnego zakładu utylizacji odpadów wyróżnia ten obiekt na polskim rynku biogazowym.

Z kolei PGNiG jest zainteresowane m.in. dodawaniem biometanu do gazu ziemnego i przesyłem mieszanki sieciami dystrybucyjnymi należącymi do Grupy. W tym celu spółka opracowała standard jakości biometanu, który może być wprowadzany do sieci, a także warunki przyłączenia biometanowni i wzór umowy dystrybucyjnej.

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close