Budownictwo

Podstawowe defekty transformatorów energetycznych

Transformatory energetyczne powinny być poddawane systematycznym przeglądom i eksploatowane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami prawa energetycznego i budowlanego, gdyż to zmniejsza ryzyko ewentualnych usterek.

Podobnie, jak inne urządzenia transformatory ulegają uszkodzeniom i zużywają się. Niestety o tym fakcie często zapomina się, poddając remontom i przeglądom tylko instalacje elektryczne odbiorcze, które budzą wątpliwości i wyglądają na przestarzałe lub z przykrego obowiązku, by tylko ubezpieczyć budynki. Pominięcie podczas przeglądu okresowego instalacji elektrycznych stacji transformatorowej (w tym transformatorów) niweczy często cel przeglądu całej instalacji – podpierając się przenośnią z medycyny: “nie można leczyć pacjenta bez sprawdzenia czy serce wytrzyma zabieg” Sprawdźmy, jakie są podstawowe uszkodzenia transformatorów i jak można im zaradzić.

Defekty transformatorów – najczęstsze problemy

Bezawaryjne działanie transformatorów jest kluczowe dla nieprzerwanego zapewnienia energii elektrycznej. Praktyka pokazuje, że stacje transformatorowe wymagają napraw i modernizacji – często jest to wynikiem nieodpowiedniej eksploatacji, wieku urządzeń, czy też powierzenia usług przeglądu i serwisowania nierzetelnym wykonawcom. Przykładowe nieprawidłowości związane z transformatorami, które były eliminowane przez specjalistów z firmy wasztan.pl, dotyczyły:

  • awaryjnego wykonania uziemienia abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN, w tym transformatora, które okazało się całkowicie skorodowane i nie spełniało już swojej funkcji. Prace zrealizowano dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
  • awaryjnej wymiany uszkodzonego transformatora SN/nN 15/0,4kV wraz z misą olejową. Prace zrealizowano dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie z materiałów wykonawcy. W ramach zadania dostarczono niezbędne materiały i zutylizowano materiały z demontażu.
  • wymiany uszkodzonego transformatora w stacji wnętrzowej SN/nN firmy Odyssey w Warszawie. Prace polegały na wymianie spalonego transformatora i naprawie uszkodzonej rozdzielnicy SN ABB . Prace realizowano z materiałów własnych.
  • wymianie transformatora SN/nN 15/0,4kV Sn=100kVA w Zakładzie Wodociągowym w Radomiu (ujęcie Lesiów). W ramach zadania dostarczono fabrycznie nowy transformator i misę olejową oraz przystosowano przyłącza SN i nN pod potrzeby nowej jednostki.
  • awaryjnej wymiany transformatora SN/nN 15750/420 Sn=400kVA w Instytucie Fizyki i Plazmy w Warszawie. Prace polegały na dostawie i instalacji nowych urządzeń energetycznych oraz utylizacji zużytych.
  • pomiarów i konserwacji kilkudziesięciu transformatorów SN/nN w stacjach transformatorowych Politechniki Rzeszowskiej. Dodatkowo pomierzono uziemienia, rozdzielnice SN i linie kablowe 15kV na terenie Uczelni.

Inne prace związane z naprawami stacji transformatorowych:

  • awaryjna naprawa rozdzielni SN i nN Jednostki Policyjnej w Poznaniu. Wymieniono wypalone odłączniki OZK wraz z odcinkami przewodów oraz zainstalowano nowe rozłączniki 15kV w zamian za niesprawne.
  • awaryjna wymiana sterownika polowego przeprowadzona w rozdzielnicy SIEMENS NX PLUS C abonenckiej stacji transformatorowej w Łodzi. Ponadto dokonano pomiaru rozdzielnicy 15kV i sporządzono dokumentację powykonawczą. Na czas prac zapewniono tymczasowe zasilanie odbiorcy po niskim napięciu.
  • modernizacja rozdzielnicy SN 15kV wnętrzowej stacji transformatorowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie – wymieniono dwa rozłączniki 15kV z uszkodzonymi izolatorami. Wykonana została próba napięciowa, a także pomiary rezystancji izolacji rozdzielnicy. Ponadto dosycono głowice kablowe 3GO i odmalowano mosty szynowe.
  • wymiana ograniczników przepięć napowietrznej stacji transformatorowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie – w ramach wykonanych prac zdemontowano uszkodzone ograniczniki i zamontowano nowe. Ponadto do transformatora SN/nN 800kVA dolano olej oraz przeprowadzono pomiar transformatora i próbę oleju.

Jak zapobiegać takim wadom? Kluczowe jest korzystanie z przeglądów i opieki serwisowej u sprawdzonych, rzetelnych firm. Te prace powinny być wykonywane przez doświadczonych ekspertów. W przypadku średniej wielkości stacji przegląd i pomiary wymagają zwykle kilkunastu godzin pracy.

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close