Bez kategorii

Orlen: w mediach społecznościowych pojawiają się fałszywe ogłoszenia o konkursach i dotacjach

W przestrzeni internetowej coraz częściej pojawiają się fałszywe ogłoszenia gwarantujące rzekome, bardzo wysokie zyski i nagrody. Treści o tym charakterze publikowane są przede wszystkim na portalach Facebook, YouTube oraz licznych stronach internetowych. Wykorzystywane są też smsy, telefony, mailingi, komunikatory i aplikacje. Fałszywe ogłoszenia informują o konkursach, dotacjach i narzędziach inwestycyjnych reklamowanych przez PKN ORLEN. 

Orlen – fałszywe ogłoszenia

W związku z pojawiającymi się w sieci fałszywymi ogłoszeniami zachęcającymi do inwestowania w produkty, akcje czy projekty inwestycyjne PKN ORLEN, Koncern podejmuje działania, aby jak najszybciej zablokować i usunąć z sieci serwisy, domeny oraz strony i profile w mediach społecznościowych, z których pochodzą fałszywe oferty i reklamy. Działają one na szkodę koncernu, bezprawnie wykorzystując nazwę, znaki firmowe i wizerunki przedstawicieli firmy oraz instytucji państwowych.

Na skutek kierowanych przez PKN ORLEN zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw, aktualnie prowadzone są dwa postępowania, w których Spółka ma status pokrzywdzonego. Sprawy zostały zgłoszone w zakresie art. 286 Kodeksu Karnego, art. 305 ust. 1 ust. 3 Prawa własności przemysłowej (posługiwanie się podrobionym znakiem towarowym), art. 25 i art. 26 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 62 Kodeksu karnego skarbowego (wystawianie nierzetelnych faktur). W związku z nowymi przypadkami naruszeń, PKN ORLEN na bieżąco składa uzupełnienia do wskazanych zawiadomień oraz zgłasza nowe wnioski dowodowe w sprawie. Co więcej, do postępowań wszczętych na skutek zawiadomień PKN ORLEN włączane są kolejne postępowania na skutek zawiadomień osób, które padły ofiarą tychże przestępstw.

Zawiadomienie w celu uniemożliwiania fałszywych publikacji

Spółka złożyła do siedziby firmy META w Irlandii zawiadomienie w celu uniemożliwiania publikacji na platformie fałszywych postów wykorzystujących logotypy spółek z Grupy ORLEN, wizerunek przedstawicieli firmy oraz instytucji państwowych.

Koncern podejmuje także na bieżąco działania w celu blokowania fałszywych stron, podejmując próby dotarcia do rejestratorów domen. W przypadku odmowy udzielenia informacji o abonamentach domen Koncern zgłasza takie przypadki do odpowiednich organów ścigania.

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close