Polska

PKN ORLEN i PESA rozwijają współpracę na rzecz kolei wodorowej

PKN ORLEN podpisał porozumienie o strategicznej współpracy z PESA Bydgoszcz przy tworzeniu kompleksowej oferty dla publicznego transportu kolejowego. W ramach umowy PKN ORLEN  zapewni paliwo wodorowe oraz infrastrukturę tankowania dla produkowanych przez PESA lokomotyw manewrowych oraz pociągów pasażerskich. Kolej wodorowa ma być przyszłością transportu. 

Kolej wodorowa – współpraca PKN ORLEN i PESA

Współpraca obydwu firm pozwala na stworzenie zeroemisyjnej, komercyjnej oferty dla organizatorów transportu publicznego oraz operatorów centrów logistycznych, terminali przeładunkowych i portów.

Porozumienie zostało zawarte podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych Innotrans 2022 w Berlinie, na których PKN ORLEN i PESA zaprezentowały manewrową lokomotywę wodorową z mobilną stacją tankowania wodoru. Pierwszy pojazd wodorowy PESA odda do użytku w 2023 roku.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, PKN ORLEN będzie współpracował z PESA Bydgoszcz przy udziale w postępowaniach organizowanych przez operatorów publicznego transportu kolejowego. PESA będzie odpowiedzialna za dostawy zeroemisyjnych pociągów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi, natomiast PKN ORLEN za dystrybucję, magazynowanie, dostawy paliwa wodorowego oraz infrastrukturę tankowania dla tych pociągów.

W ramach podjętej współpracy, PESA Bydgoszcz realizuje dla PKN ORLEN innowacyjny projekt budowy lokomotywy wodorowej. To pierwszy krok w rozwoju i wykorzystaniu tego typu pojazdów na rynku logistyki. Rozwiązanie, którego wdrożenie będzie możliwie w Zakładach Produkcyjnych Grupy ORLEN w przyszłym roku, ma także szczególne znaczenie dla wodoryzacji portów. To obszar, w którym koncern aktywnie podejmuje działania w zakresie dostaw wodoru i budowy infrastruktury do jego tankowania.

Strategia wodorowa – założenia i cele

Realizowana przez PKN ORLEN strategia wodorowa zakłada zagospodarowanie wodoru w miejskim transporcie publicznym i kolejowym. W tym celu koncern podpisał listy intencyjne o współpracy z ponad 20 polskimi miastami oraz przedsiębiorstwami, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru.

W 2021 roku w Trzebini oddane do użytku zostało laboratorium analityczne badania wodoru oraz pierwszy hub wodorowy, który obecnie produkuje wodór z przeznaczeniem dla transportu. Do 2030 roku ma funkcjonować około 10 hubów wodorowych, m.in. we Włocławku i w Płocku.

Natomiast do 2025 roku w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Płocku powstanie pracownia wodorowa. Prowadzone w niej będą testy i badania na instalacjach w zakresie produkcji wodoru, jego jakości i oczyszczania, a także magazynowania i transportu.

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close