Polska

Najgłośniejsza fuzja zrealizowana. Co dalej?

ORLEN sfinalizował połączenie z PGNiG. Tym samym powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 firm na świecie i obsługuje ponad 100 milionów klientów.

ORLEN sfinalizował połączenie z PGNiG

ORLEN zamierza zaangażować się w rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, stając się jednym z producentów zielonej energii w Europie Środkowej. Poprzez te działania Grupa zwiększy niezależność od dostawców surowców energetycznych, co jest szczególnie istotne w obecnym kontekście rynkowym i międzynarodowym.

Zobacz także: Starzejące się społeczeństwo może być powodem podwyższonej inflacji w przyszłości

Fuzja umożliwi osiągnięcie celów, jakie Grupa ORLEN postawiła w 2020 roku, wdrażając nową strategię rozwoju. Istotnym aspektem jest zwiększenie szans na osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku – jako ambicji, która kształtuje strategiczne kierunki rozwoju. Finalizacja procesu połączenia umożliwi przyspieszenie rozpoczętych już inwestycji, w tym m.in. w budowę morskich farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, rozwój projektów wodorowych – w tym zielonego wodoru, czy powstanie małych modułowych reaktorów jądrowych, redukujących emisje z dotychczasowych elektrociepłowni. Do realizacji tych działań wykorzystane zostaną kompetencje i zasoby każdej ze spółek Grupy ORLEN.

Jak podaje Grupa ORLEN, dywersyfikacja działalności pozwoli na stabilizację przepływów finansowych, na czym skorzystają zarówno akcjonariusze, jak i klienci połączonych podmiotów. Stabilność zwiększa też możliwości pozyskiwania finansowania na międzynarodowych rynkach. Jak podano, skala działalności Grupy wzmacnia także jej atrakcyjność z punktu widzenia partnerów biznesowych, często wiodących podmiotów w swoich branżach, a to ma oznaczać m.in. lepszą pozycję przetargową w budowaniu portfolio dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski.

Zintegrowany program transformacji Grupy ORLEN

Realizacja maksymalnych korzyści z połączenia wymaga kompleksowego podejścia – zintegrowanego programu transformacji Grupy ORLEN. Integracja PKN ORLEN z PGNiG, liderem z sektora naftowo- gazowego w Polsce wykracza poza typową realizację prostych projektów integracyjnych. Jak przekazano, przed Grupą ORLEN otwierają się nowe możliwości wykorzystania aktywów oraz transformacji segmentów biznesowych. W tym kontekście szczególnie ważny jest segment poszukiwawczo-wydobywczy. Konsolidacja aktywów ORLEN, LOTOS i PGNiG, który będzie pełnił rolę lidera tego procesu może poprawić efektywność operacyjną i umożliwi zwiększenie inwestycji oraz skoncentrowanie się na złożach gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce i Europie, jak i w innych perspektywicznych rejonach.

Powstanie jednego koncernu multienergetycznego oznacza także połączenie działalności detalicznych wszystkich łączących się spółek i możliwość przygotowania oferty produktowej dla milionów gospodarstw domowych w Polsce, obejmującej dostawy wszystkich nośników energii w stabilnych, konkurencyjnych cenach. Najważniejszym celem jest zwiększenie skali oraz jakości i efektywności w segmencie sprzedaży, jak również optymalizacji kosztów obsługi klienta.

Zobacz także: Amazon będzie kontynuować zwolnienia również w przyszłym roku

W komunikacie prasowym dodano, że proces połączenia PKN ORLEN i PGNiG od początku prowadzony był w dialogu ze stroną społeczną i uwzględniał jej ważną rolę w budowaniu nowej Grupy ORLEN. W ramach porozumienia podpisanego w październiku br. pomiędzy PKN ORLEN, PGNiG i Związkami Zawodowymi obu firm pracownikom PGNiG zapewniono m.in. 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy.

Zobacz także: Na Śląsku prowadzone są badania nad obniżeniem o połowę hałaśliwości nawierzchni drogowych

W wyniku połączenia PKN ORLEN i PGNiG, a wcześniej także Grupy LOTOS, udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do blisko 50%, kontrola nad nim zostanie dodatkowo wzmocniona. Będzie to zdecydowanie więcej niż w samym PKN ORLEN przed fuzją z Grupą LOTOS i PGNiG, kiedy udziały Skarbu Państwa wynosiły ok. 27,5 proc. Tym samym PKN ORLEN pozostaje spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close