Polska

ESG w biznesie coraz popularniejsze. Nowe instytucje, nowe stanowiska

Grupa ORLEN powołała Pełnomocnika Zarządu i Radę ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju odpowiedzialnego za realizację celów ESG. Do głównych zadań nowego organu korporacyjnego będzie należała analiza ryzyk i szans związanych transformacją energetyczną i zmianami klimatycznymi oraz podnoszenie standardu komunikacji z inwestorami i otoczeniem biznesowym w kwestiach środowiskowych. Na czele Rady stanie Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju.

ESG – powołano Pełnomocnika Zarządu i Radę ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju

Powołanie Rady jest odpowiedzią na oczekiwania inwestorów i otoczenia biznesowego dotyczące standardów raportowania środowiskowego Grupy ORLEN oraz wsparciem dla skutecznej realizacji strategii neutralności emisyjnej koncernu. Sformalizowany nadzór nad kwestiami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem jest również kluczowy z punktu widzenia realizacji celów ESG wpływających na warunki finansowania pozyskiwanego przez koncern. Rada wpisuje się w wytyczne TCFD (Task Force on Climate-Related Disclosure) dotyczące raportowania oraz wypełnia europejską dyrektywę CSRD, która zacznie obowiązywać w 2024 roku.

Zobacz także: Twitter nie będzie już banował foliarzy za fake newsy o COVID

W Radzie zasiadać będą przedstawiciele koncernu z obszarów strategii i innowacji, zarządzania finansami, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zarządzania ryzykiem. Do szczegółowych zadań Rady należeć będzie przede wszystkim identyfikowanie i monitorowanie szans i ryzyk klimatycznych. Organ będzie zajmował się również analizą i raportowaniem oddziaływań klimatycznych, w tym ich wpływem na wyniki i sytuację finansową oraz planowane wydatki inwestycyjne. Rada będzie odpowiedzialna również za publikację informacji o odporności strategii koncernu na różne scenariusze klimatyczne oraz opracowywanie KPI finansowych i niefinansowych w zakresie dekarbonizacji, zużycia wody i bioróżnorodności.

Zobacz także: Wschodnia Obwodnica Warszawy zagrożona! Batalia sądowa trwa od lat

PKN ORLEN realizuje strategię neutralności emisyjnej, w ramach której do 2030 roku koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Do głównych projektów dekarbonizacyjnych należą inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii, paliwa alternatywne i wodór, recykling, zwiększanie efektywności energetycznej aktywów rafineryjno-petrochemicznych oraz inwestycje w technologie wychwytu, składowania i utylizacji dwutlenku węgla.

Chiny łagodzą obostrzenia! Masowe protesty przyniosły skutek?

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close