Polska

PKN ORLEN i PGNiG wchodzą we współpracę w zakresie usług inżynierskich

PKN ORLEN i PGNiG GAZOPROJEKT będą wspólnie realizować usługi inżynierskie na rzecz Grupy ORLEN. Spółki podpisały w tej sprawie umowę ramową.

Współpraca pozwoli ORLEN Projekt na zwiększenie dostępności jej oferty, natomiast GAZOPROJEKT uzyska możliwość świadczenia usług w nowych obszarach, przy wykorzystaniu kompetencji spółki.

Działalność biznesowa spółek inżynierskich z Grupy ORLEN i PGNiG jest realizowana w podobnych, często komplementarnych zakresach kompetencyjnych – opiera się na zadaniach projektowych oraz doradczych. Tworzy to potencjał do uzyskania wymiernych korzyści ze współpracy, wynikających ze zwiększenia zakresu możliwości realizacji nowych projektów dla Grupy ORLEN oraz wygenerowania synergii operacyjnych.

ORLEN Projekt prowadzi projekty inwestycyjne EPC (Engineering, Procurement, Construction) obejmujące wykonywanie dokumentacji projektowej na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, zakup dóbr inwestycyjnych oraz realizację i uruchomienie inwestycji. Spółka specjalizuje się w optymalizacji procesów inwestycyjnych działając na zlecenie inwestora, co obniża koszt wykonywanych zadań inwestycyjnych. ORLEN Projekt uczestniczył m.in. w projektowaniu szpitali tymczasowych w Płocku i Ostrołęce. Zrealizował też inwestycję na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, m.in. budowę Wiaty rozładunkowej WR2, modernizację systemu opalania pieców instalacji Reforming V i węzła DEWAXINGU.

Spółka realizuje równolegle 90 projektów, w tym na przykład budowę instalacji oczyszczania gazów na instalacji Clausa (TGTU III) w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku oraz rozbudowę pojemności magazynowej w Terminalu Paliw w Widełce.

PGNiG GAZOPROJEKT to firma inżynierska działająca w sektorze infrastruktury gazowej i paliw płynnych. Spółka koncentruje się głównie na zadaniach związanych ze strategicznymi projektami magazynowania i przesyłu gazów i paliw, wykonując kompleksową dokumentację formalno-prawną i techniczną oraz prace studialne i koncepcyjne.

Spółka jest autorem opracowań projektowych dla większości sieci i obiektów obecnie eksploatowanego systemu przesyłu i dystrybucji gazu w Polsce. PGNiG GAZOPROJEKT zaprojektował i bierze czynny udział w realizacji inwestycji wchodzących w zakres programu Baltic Pipe: gazociągów w części morskiej i lądowej po stronie polskiej oraz modernizacji wszystkich trzech tłoczni gazu – w Goleniowie, Odolanowie i Gustorzynie. Wśród pozostałych inwestycji o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju Spółka wykonała w ostatnich latach m. in.: dokumentację Terminala Naftowego w Gdańsku, rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia oraz przyłącza elektrowni Dolna Odra. Spółka bierze udział w projektach innowacyjnych związanych z transformacją energetyczną w zakresie wytwarzania i magazynowania wodoru.

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close