EnergetykaGospodarkaPaństwoPolskaPrzemysłTechnologie

Jest porozumienie Orlenu ze Skarbem Państwa

PKN Orlen podpisał ze Skarbem Państwa porozumienie w związku z planowanym przejęciem przez płocką spółkę kontroli kapitałowej nad Energą – poinformował Orlen w komunikacie. Orlen zobowiązał się między innymi do kontynuowania strategicznych inwestycji Energi.

Porozumienie zawiera deklaracje intencji PKN Orlen dotyczące realizacji polityki energetycznej Polski, kontynuacji inwestycji strategicznych Energi oraz utrzymania polityki zatrudnienia w grupie kapitałowej Energa zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie spółek z tej grupy we wszystkich dziedzinach ich działalności.

Strony porozumienia przewidują, że po przejęciu przez Orlen kontroli nad Energą kontynuowane będą inwestycje strategiczne gdańskiego koncernu.

Orlen po przejęciu kontroli nad Energą dokona weryfikacji warunków kontynuowania tych inwestycji, w szczególności budowy Elektrowni Ostrołęka C.

Orlen zadeklarował, że wykona obecne oraz przyszłe zobowiązania spółek z grupy Energa dotyczące między innymi utrzymywania łącznej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, świadczenia usług wytwarzania i zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy wykorzystaniu funkcjonujących w grupie Energa jednostek wytwórczych oraz prawidłowego funkcjonowania i niezawodności sieci dystrybucyjnej grupy zgodnie z zatwierdzanymi przez Prezesa URE planami rozwoju.

W przypadku zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przez spółkę prawnie wiążących zobowiązań oraz bezskutecznego upływu terminów przewidzianych przez strony porozumienia na polubowne rozstrzygnięcie sporu powstałego na gruncie wykonania tych zobowiązań, spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kar umownych określonych w porozumieniu – napisano w komunikacie PKN Orlen.

Odpowiedzialność Orlenu z tytułu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania prawnie wiążących zobowiązań wygasa po upływie 10 lat od dnia wejścia w życie porozumienia. Po upływie 10 lat porozumienie ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony.

Porozumienie wejdzie w życie z dniem przeniesienia akcji Energi należących do Skarbu Państwa na Orlen w ramach ogłoszonego przez płocką spółkę wezwania.

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close
Close