Polska

Na Śląsku prowadzone są badania nad obniżeniem o połowę hałaśliwości nawierzchni drogowych

Rozwiązanie problemu nadmiernego hałasu komunikacyjnego dzięki zastosowaniu cichych nawierzchni z asfaltem wysokomodyfikowanym HiMA to wspólny projekt badawczy Orlen Asfalt i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Orlen Asfalt prowadzi badania z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

W ramach podpisanego porozumienia Orlen Asfalt zrealizuje badania laboratoryjne mieszanek mineralno-asfaltowych pod kątem ich właściwości przeciwhałasowych, a ZDW Katowice przeprowadzi testy wybranych nawierzchni na podległej sieci drogowej. Celem projektu jest obniżenie hałaśliwości nawierzchni o około 3 decybele, czyli mniej więcej o połowę.

Zobacz także: ORLEN uruchomił sortownię przesyłek pod Strykowem

„Innowacyjne Drogi Samorządowe” to autorski program, który wspiera i nagradza proinnowacyjne postawy i wysoką świadomość oraz dbałość o zapewnienie najwyższej jakości na drogach samorządowych. 

Tytułem Ambasadora programu wyróżniony został m.in. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który teraz został partnerem ORLEN Asfalt w nowym projekcie, dotyczącym badania właściwości przeciwhałasowych nawierzchni drogowych z asfaltami wysokomodyfikowanymi. Badania i testy pozwolą wskazać odpowiednie mieszanki asfaltowe oraz ich umiejscowienie w układach warstw drogi, które umożliwią największe tłumienie hałasu komunikacyjnego przez nawierzchnię.

Zobacz także: Twitter dał Ci bana? Elon Musk zapewni Ci “amnestię” i przywróci konto

Współpraca z ZDW Katowice w dziedzinie rozwoju innowacyjnych technologii budowy dróg trwa od 2010 roku, kiedy wystartował program badawczy, którego celem było opracowanie oraz zastosowanie nowego typu asfaltów – asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami. Trzy lata później w miejscowości Kalety wykonano pierwszy w Polsce, a piąty w Europie odcinek doświadczalny z asfaltem wysokomodyfikowanym HiMA, wyprodukowanym przez ORLEN Asfalt. Z kolei w 2015 roku w Wiśle powstał pierwszy na świecie odcinek drogi, w konstrukcji której asfalt wysokomodyfikowany zastosowany został we wszystkich warstwach.

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close