GospodarkaPaństwoPolitykaPolskaPrawoRynek pracyŚwiat

Europejska Płaca Minimalna – apel organizacji pozarządowych

Europejska Płaca Minimalna to zły pomysł?

25 polskich i europejskich organizacji pozarządowych napisało list otwarty w sprawie Europejskiej Płacy Minimalnej, który został skierowany do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Marii Sassoli oraz przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela. Sygnatariusze apelu przekonują, że Europejska Płaca Minimalna doprowadzi do “zduszenia unijnej gospodarki w kluczowym momencie wyjścia z kryzysu”.

Uważnie śledziliśmy dyskusję na temat europejskiej płacy minimalnej i z zadowoleniem przyjmujemy działania Komisji Europejskiej na rzecz poprawy środowiska pracy dla wszystkich Europejczyków. Niemniej jednak obawiamy się, że dyrektywa w sprawie europejskiej płacy minimalnej będzie szkodliwa dla pracowników, rynku pracy i gospodarki europejskiej. Ponadto, ponieważ Komisja Europejska zdecydowała się na przedłożenie propozycji dyrektywy w przedmiotowej sprawie, powinna ona uważać na ryzyko związane z naruszeniem podziału kompetencji w dziedzinie płac, zapisanym w Traktatach.

– czytamy.

Inicjatorzy podkreślają, że Europejska Płaca Minimalna może pogorszyć sytuację najbardziej narażonych pracowników, utrudnić UE wyjście z trwającego kryzysu i zakłócić dobrze funkcjonujące systemy rokowań zbiorowych.

Zgadzamy się, że każdy powinien zarabiać na godne życie, jak również,że odpowiednie płace są korzystne dla całej gospodarki. Niemniej jednak płace minimalne to złożona kwestia, której nie można rozpatrywać w oderwaniu od innych czynników. Na przykład podniesienie płacy minimalnej może mieć negatywny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, a tym samym na ich zdolność do utrzymania i tworzenia miejsc pracy.

– przekonują.

Prezenter TVP Tomasz Kammel będzie sprzedawać… skarpety

Europejska Płaca Minimalna – wspólny apel

Inicjatorzy listu stanowczo podkreślają, że Unia Europejska powinna pozostać miejscem wolności i współpracy, gdzie żadnemu państwu członkowskiemu nie są narzucane praktyki innych państw UE. Sygnatariusze wskazują również, że Europejska Płaca Minimalna jest nastawiona na realizację celów politycznych i przy tym nie uwzględnia rzeczywistych skutków wprowadzanych regulacji, które w negatywny sposób wpłyną przede wszystkim na tych, którym dyrektywa miała pomóc – czyli na osoby najmniej zarabiające.

Propozycja wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej, mająca na celu realizację celów politycznych, przyniesie wymierne konsekwencje. Może ona pogorszyć sytuację pracowników znajdujących się wnajtrudniejszej sytuacji, utrudnić UE wyjście z obecnego kryzysu i zakłócić dobrze funkcjonujące systemy rokowań zbiorowych. Co ważniejsze, UE powinna pozostać domem wolności i współpracy, wktórym żadne państwo członkowskie nie jest zmuszane do przyjmowania praktyk stosowanych przez innych.

– czytamy w liście.

List został opublikowany podczas Okrągłego Stołu nt. Europejskiej Płacy Minimalnej, zorganizowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, SME Connect oraz European Enterprise Alliance. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele MRPiT oraz Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE odpowiedzialni za tworzenie polskiego stanowiska w kwestii płacy minimalnej. Wśród sygnatariuszy listu są między innymi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Stowarzyszenie Niskie Składki i Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców.

Źródło: ZPP

 

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close