PaństwoPolitykaPolskaRynek pracyŚwiatZwiązki zawodowe

Na całym świecie żony zarabiają mniej niż ich mężowie

Żony zarabiają mniej niż mężowie

W badaniu przeanalizowano publicznie dostępne dane z 45 krajów z okresu czterech dekad – od 1973 do 2016 r. – w ramach pierwszego globalnego badania nierówności płci w obrębie gospodarstw domowych. Naukowcy, profesor Hema Swaminathan i profesor Deepak Malghan z Centrum Polityki Publicznej w Indyjskim Instytucie Zarządzania w Bangalore, wykorzystali dane z 2,85 miliona gospodarstw domowych składających się z par heteroseksualnych w wieku od 18 do 65 lat. Dane zostały zebrane przez organizację non-profit, Luxembourg Income Study (LIS). Zgodnie z nowym globalnym badaniem różnicy zarobków między parami, żony w większości zarabiają mniej niż ich mężowie.

Zwykłe szacunki ubóstwa dotyczą gospodarstwa domowego jako jednostki. Ogólne założenie jest takie, że w gospodarstwie domowym dochody są gromadzone i równomiernie rozdzielane. Ale gospodarstwo domowe jest często miejscem wielkiej nierówności i chcieliśmy to rozpakować.

– mówi prof. Swaminathan.

Raport opisuje gospodarstwo domowe jako „czarną skrzynkę”, ponieważ, jak mówi prof. Swaminathan, „nie zaglądano do środka, ale jak zmieniłby się obraz, gdyby to zrobiono?”

Na przykład kraje skandynawskie są przedstawiane jako latarnia nadziei na równość płci, ale jak tam jest? Czy podział pracy – i bogactwa w domach – jest równy?

– powiedział profesor Swaminathan.

Profesor Swaminathan i Malghan chcieli ocenić globalny obraz. Naukowcy dokonali rankingu krajów pod kątem ogólnej nierówności i nierówności wewnątrz gospodarstw domowych. Zgodnie z ich wynikami nierówność płci utrzymuje się z biegiem czasu w różnych krajach oraz w bogatych i biednych gospodarstwach domowych.

Najnowsza fala danych sugeruje, że gdy oboje członkowie pary są zatrudnieni, nie ma ani jednego kraju, nawet w najbogatszych lub najbardziej rozwiniętych częściach, gdzie żony zarabiają tyle, co ich mężowie. Nawet w krajach skandynawskich, które mają najniższy poziom nierówności płci na świecie, stwierdziliśmy, że udział kobiet jest wszędzie mniejszy niż 50%.

– mówi prof. Malghan.

UE zaoferuje Irlandii Północnej mniej odpraw na brytyjskie towary

Wkład żony w domu

Niektóre powody, dla których żony zarabiają mniej, są uniwersalne. Mężczyźni są kulturowo postrzegani jako żywiciele rodziny, podczas gdy kobiety uważane są za gospodynie domowe. Wiele kobiet po porodzie robi sobie przerwę, a nawet odchodzi z pracy zarobkowej. Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć i nierówne wynagrodzenie (płaci się kobietom mniej niż mężczyznom za tę samą pracę) pozostaje faktem w wielu częściach świata, a nieodpłatne prace domowe i opiekowanie się nadal pozostają w dużej mierze obowiązkiem kobiety.

Według raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2018 roku, na całym świecie kobiety wykonują 76,2% całkowitej liczby godzin nieodpłatnej pracy opiekuńczej, ponad trzy razy więcej niż mężczyźni. W Azji i na Pacyfiku odsetek ten wzrasta do 80%. W raporcie stwierdzono, że nieodpłatna praca opiekuńcza była „główną barierą uniemożliwiającą kobietom wejście na rynek pracy, pozostanie i awans”.

Naukowcy twierdzą, że niższe dochody kobiet mogą mieć konsekwencje wykraczające poza ekonomiczne, wpływając na dynamikę płci w gospodarstwie domowym i stawiając kobiety w niekorzystnej sytuacji.

Wkład żony jako gospodyni domowej jest niewidoczny, a gotówka jest widoczna. Tak więc żona zarabiająca na pensję, wnosząca twardą gotówkę do rodzinnego budżetu ma pewien status. Większe zarobki zwiększają jej możliwości negocjacyjne, dają jej narzędzie do negocjacji, a nawet pomagają wyjść z nadużycia, dając jej opcję awaryjną.

– mówi prof. Swaminathana.

Rozbieżność wpływa również na długoterminowe bezpieczeństwo finansowe, ponieważ żony mają mniejsze oszczędności i akumulację majątku oraz dostęp do obniżonych dochodów na starość, ponieważ polityka emerytalna jest powiązana z zarobkami.

W raporcie jest jednak jedna pozytywna wiadomość: nierówności wewnątrz gospodarstw domowych spadły o 20% w latach 1973-2016 – czyli w ciągu czterech dekad, które badali naukowcy.

W większości części świata nastąpił rozwój i wzrost gospodarczy, a udział kobiet w sile roboczej wzrósł. W wielu częściach świata polityka bardziej przyjazna kobietom zmniejszyła tę lukę. Pojawiły się ruchy na rzecz równej płacy za równą pracę. Wszystko to doprowadziło do zmniejszenia przepaści.

– mówi prof. Swaminathan.

Źródło: BBC

 

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close