BankowośćŚwiatTechnologie

Unia Europejska planuję wprowadzić supernadzór nad kryptowalutami!

Przez lata Unia Europejska nie wypracowała wspólnych regulacji dla cyfrowych walut. Teraz ma się to zmienić. Powstanie „supernadzór”, który zajmie się systemowo istotnymi tokenami, takimi jak Libra Facebooka. Dla pozostałych reguły mają być luźniejsze, by nie krępować innowacji.

W najbliższych tygodniach zostanie zaprezentowany projekt pierwszej wspólnej unijnej regulacji dotyczącej cyfrowych aktywów, informuje serwis Euractiv. Unia Europejska ma w ten sposób stać się jedną z pierwszych liczących się jurysdykcji, w których prawo będzie kompleksowo określać zasady funkcjonowania różnych odmian cyfrowych walut, poza oficjalnym elektronicznym pieniądzem banku centralnego (tzw. CBDC).

Celem nowych regulacji ma być zapewnienie stabilnego prawnego otoczenia, wsparcie innowacji, ochrona konsumentów przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa systemu finansowego, wskazano w liczącym niemal 170 stron dokumencie. Przez lata nie wypracowano na poziomie unii jednego rozwiązania, co sprawiło, że poszczególne kraje członkowskie decydowały się na wprowadzanie własnego reżimu prawnego (np. Francja czy Malta).

Projekt przewiduje liberalne podejście do cyfrowych walut, które nie stwarzają ryzyka dla systemu finansowego. Twórcy kryptowalut mieliby zostać obciążeni obowiązkiem przygotowania dokumentu przypominającego prospekt emisyjny, zawierającego najważniejsze informacje o wydawcy, tokenie i zasadach obrotu. Potencjalni nabywcy cyfrowej waluty zyskaliby w ten sposób źródło informacji o ryzykach związanych z projektem. Tzw. whitepaper musiałby zostać zatwierdzony przez regulatora rynku finansowego.

Supernadzór dla Libry i naśladowców

W przypadku tzw. „istotnych tokenów e-pieniądza” wprowadza się zestaw wymagań związanych z licencjonowaniem i nadzorem. Wydawca taki jak Libra Association powinien uzyskać status instytucji kredytowej lub instytucji pieniądza elektronicznego. W ten sposób zostałby poddany nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Komisja Europejska planuje jednak powołanie dodatkowego ciała składającego się z przedstawicieli narodowych i europejskich regulatorów, którzy wspieraliby EBA w sprawowaniu nadzoru nad systemowo istotnymi cyfrowymi walutami.

Europejski nadzór będzie miał uprawnienia m.in. do prowadzenia inspekcji na miejscu i nakładania kar do wysokości 5 proc. rocznego obrotu wydawcy lub dwukrotności „korzyści” wynikającej z wykroczenia. Koszty nadzoru mają być pokrywane ze składek wnoszonych przez nadzorowane podmioty.

Projekt regulacji nakłada na wydawców systemowo istotnych tokenów obowiązek wykupu w dowolnym momencie wyemitowanych jednostek, na żądanie posiadacza, w postaci transferu pieniądza bezgotówkowego lub za gotówkę. Posiadacze cyfrowych aktywów nie będą mogli otrzymywać odsetek.

Źródło: bankier.pl

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close