Polska

Grupa ORLEN opublikowała Raport Zintegrowany online podsumowujący działalność w 2021 roku

Grupa ORLEN opublikowała Raport Zintegrowany. W raporcie zawarte zostały wszystkie kluczowe kategorie informacji dla interesariuszy Grupy ORLEN. Przedstawiono w nim również proces budowy wartości, zarządzania ryzykami biznesowymi i niefinansowymi oraz analizowane trendy makroekonomiczne i najnowsze regulacje. 

Raport Zintegrowany ORLEN online

Jednym z istotnych elementów raportu jest sekcja poświęcona analizie perspektyw rozwoju grupy, uwzględniająca otoczenie rynkowe i sytuację geopolityczną.

W raporcie zaprezentowane zostały także informacje dotyczące podejścia do kwestii ESG. Opisy projektów Grupy ORLEN zostały uzupełnione o wskaźniki w ramach obszarów: klimat, środowisko, odpowiedzialność społeczna, kapitał ludzki, bezpieczeństwo oraz zarządzanie.

Działania z zakresu ESG

Raport informuje też o działaniach ukierunkowanych na realizację celów zrównoważonego rozwoju. Dane z zakresu ESG zostały przygotowane w oparciu o międzynarodowy standard ujawniania informacji pozafinansowych – GRI Standards – i są poddawane niezależnej weryfikacji. Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami Komisji Europejskiej w raporcie zostały przedstawione także informacje dotyczące udziału procentowego działalności, kwalifikującej się do systematyki Taksonomii UE w łącznym obrocie, kapitale oraz wydatkach operacyjnych Grupy ORLEN. Aby spełniać wytyczne Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), Grupa ORLEN podejmuje działania, prowadzące do zwiększenia jawności informacji dotyczących klimatu. Zakres informacji zawartych w raporcie odnosi się do oczekiwań formułowanych w międzynarodowych ratingach ESG.

Analizę danych zawartych w raporcie ułatwiają interaktywne narzędzia, m.in. centrum tabel i wykresów, multimediów i dokumentów, interaktywny słownik pojęć finansowych i branżowych, czy przewodnik po raporcie. Raport zawiera m.in. interaktywne mapy rynków eksportowych, a także liczne infografiki przybliżające m.in. proces budowy wartości i model biznesowy Grupy.

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close