PaństwoPolitykaPolskaPrawo

Wolnościowcy przeciwko odebraniu prawa do odmowy przyjęcia mandatu!

Weto wolnościowców

Liberałowie jednoczą się we wspólnej sprawie. Tym razem liberalne i wolnościowe organizacje pozarządowe apelują do posłów w sprawie planów wprowadzenia zmian w prawie, które zakładają likwidację prawa do odmowy przyjęcia mandatu. Z inicjatywą wyszło stowarzyszenie Niskie Składki.

Wprowadzenie zmian, o których mówimy to zmuszenie obywatela do przyznania się do winy, nawet jeśli on sam uważa, że niczego złego nie zrobił. Od wydawania wyroków są niezależnie, niezawisłe sądy a nie policjanci.

– mówi Prezes Stowarzyszenia Dariusz Szczotkowski.

List do posłów podpisało w sumie 9 organizacji, w tym między innymi Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Warsaw Enterprise Institute, Stowarzyszenie KoLiber, Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa czy Fundacja Wolność i Przedsiębiorczość.

W liście czytamy między innymi, że szczególne oburzenie wywołuje pomysł zniesienia prawa do odmowy przyjęcia mandatu oraz wprowadzenia prekluzji dowodowej i przerzucenia na obywatela całego ciężaru prowadzenia postępowania dowodowego. Zdaniem autorów listu jest to całkowite zaprzeczenie logice oraz zasadom prawa rzymskiego, na którym przez kolejne wieki wzorowało się całe prawodawstwo świata zachodniego.

Można wręcz powiedzieć, że przepis ten jest zerwaniem z pewnymi normami cywilizacyjnymi.

– podkreślają sygnatariusze listu.

Wcześniej podobne działanie stowarzyszeń i organizacji liberalnych i wolnorynkowych było jednym z czynników, który pozwolił zatrzymać niekorzystne zmiany w składkach ZUS.

To pokazuje, że współpraca tam, gdzie mamy wspólne cele jest ważniejsza od sporu w kwestiach, które nas dzielą.

– podsumowuje Dariusz Szczotkowski z Niskich Składek.

Branża fitness zapowiada pozwanie rządu za lockdown

Prawo do odmowy przyjęcia mandatu do kosza

Przypomnijmy, że parę dni temu grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie nowy, kontrowersyjny projekt ustawy zakładający zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie. Nowe przepisy zaproponowane przez posłów… znoszą prawo do odmowy przyjęcia mandatu. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, pomysł ma usprawnić postępowania w sprawach o wykroczenie oraz odciążyć sędziów sądów powszechnych od obowiązków związanych z rozpoznawaniem spraw o wykroczenia.

Dotychczas osoba, której na przykład policjant nałożył mandat mogła omówić jego przyjęcia. Wówczas sprawa trafiała do sądu i to on decydował, czy obywatel został słusznie nałożony. Projekt znosi jednak prawo do odmowy przyjęcia mandatu. W projekcie ustawy wykreślono wyrażenie „sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego”, a zastąpione je formułą:

Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty jej nałożenia tym mandatem oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Grzywnę uważa się za nałożoną takim mandatem z chwilą jego odbioru przez ukaranego.

Innymi słowy, osoba, która otrzyma mandat, nie może odmówić jego przyjęcia. Z kolei po otrzymaniu kary, może ją zaskarżyć w sądzie. Ma na to jednak tylko 7 dni i teraz to na ukaranym spoczywa obowiązek skierowania sprawy do sądu. Odwołanie do sądu powinno wskazywać wszystkie znane skarżącemu dowody na poparcie swoich twierdzeń.

Funkcjonariusz nakładający grzywnę jest obowiązany wskazać jej wysokość, określić zachowanie stanowiące wykroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikację prawną, a także poinformować sprawcę wykroczenia o prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia oraz o treści przepis.

– czytamy w projekcie.

Fot. Sejm

Coca-Cola jako… odrdzewiacz? Polacy kombinują jak obejść podatek cukrowy

“To krok w stronę państwa policyjnego”

Pomysł posłów PiS, by znieść prawo do odmowy przyjęcia mandatu, już spotkał się z krytyką środowisk prawniczych i organizacji wolnościowych. Jak wskazuje Wojciech Górowski, adwokat i doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nowy projekt posłów PiS ma na celu utrudnienie Polakom dochodzenia swoich praw.

Projekt zmian w wykroczeniach jest zły. Moim zdaniem to celowe działanie władzy celem utrudnienia dochodzenia swoich praw w sądzie i to pokłosie demonstracji i porażek władzy/Policji w sądach. Uzasadnienie kuriozalne. Władza wie lepiej jakie emocje są dla nas dobre. Niebywałe.

– czytamy.

Ostrzej komentuje sprawę dr hab. Mikołaj Małecki, prawnik i autor bloga Dogmaty Karnisty, który nową ustawę wprost nazywa “krokiem w stronę państwa policyjnego”:

Myślałem, że to “fakenews” bo o taką bezczelność bym nawet PIS nie podejrzewał ale zweryfikowałem i to prawda. Quo Vadis Polsko…

– napisał z koeli na Facebooku Aleksander Wala, doradca podatkowy z Rybnika.

Źródło: Stowarzyszenie Niskie Składki

 

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close