Energetyka

ORLEN przejmie Lotos i PGNiG

Ministerstwo Aktywów Państwowych, PKN ORLEN, PGNiG i Grupa LOTOS potwierdziły strukturę połączenia spółek.  Podpisana czterostronna umowa przewiduje taką formułę połączenia, która gwarantuje stabilną kondycję finansową nowej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych. Zagwarantowana została również przodująca rola PKN ORLEN w transakcji. 

Ministerstwo Aktywów Państwowych i PKN ORLEN będą współpracować przy opracowaniu analiz, których celem będzie ostateczne potwierdzenie przyjętego scenariusza jako optymalnego z punktu widzenia Skarbu Państwa. Stworzenie koncernu multienergetycznego jest dla OLRENu istotne z punktu widzenia przyszłości biznesowej wszystkich firm.

Ogromne straty Lotosu! Paliwowy gigant stracił miliardy!

Zgodnie z porozumieniem, połączenie zostanie zrealizowane poprzez przejęcie przez PKN  ORLEN Grupy LOTOS i PGNiG. Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy LOTOS i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się akcjonariuszami tej spółki. Określenie parytetu wymiany i finalnych, szczegółowych założeń połączenia będzie przedmiotem analiz m.in. międzynarodowych firm doradczych i dodatkowych ustaleń pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych i PKN ORLEN. Połączenie jest najprostszym i najszybszym prawnym rozwiązaniem możliwym do zastosowania w tej transakcji. Umożliwi to szybką i pełną integrację aktywów i biznesów oraz maksymalizację efektów synergii z połączenia.

W wyniku połączenia powstanie Grupa o łącznych rocznych przychodach na poziomie ok. 200 mld zł i łącznym, zróżnicowanym zysku operacyjnym EBITDA ok. 20 mld zł. To oznacza, że pod względem kapitalizacji i osiąganych wyników finansowych polski koncern będzie dorównywał, a nawet (jak twierdzi ORLEN) przewyższy potencjał europejskich konkurentów.

Realizacja transakcji i osiągnięcie efektu skali przełożą się bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Połączony koncern wzmocni pozycję w negocjacjach cenowych z kontrahentami z USA, krajów Bliskiego Wschodu czy Rosji w zakresie dostaw surowców. Z kolei wymiana doświadczeń w handlu ropą naftową, gazem ziemnym i energią elektryczną, zarówno na poziomie hurtowym, jak i detalicznym, umożliwi wypracowanie najlepszych praktyk i wzrost zysków w perspektywie długoterminowej. Optymalizacja kosztów w tych obszarach przełoży się bezpośrednio na większą stabilność cen energii, w tym paliw – możemy przeczytać w komunikacie dla mediów.

Orlen przejmie spółkę Lotos i chce przejąć też PGNiG!

Koncern będzie inwestować w zieloną energetykę, petrochemię, wodór, rozwój obszaru detalicznego. To pozwoli na rozwój pracowników w nowych oraz poszukiwanych i bardzo pożądanych na rynku obszarach kompetencyjnych. Intencją PKN ORLEN jest również zabezpieczenie pracowników spółek Grupy LOTOS objętych środkami zaradczymi, tak aby jako specjaliści, pozostali w nowych strukturach. Takie gwarancje są przedmiotem rozmów z potencjalnymi partnerami do środków zaradczych.

Połączenie PKN ORLEN, Grupy LOTOS i PGNiG da impuls do rozwoju i dalszego urozmaicania oferty dla klientów. Biorąc pod uwagę wszystkie procesy akwizycyjne, które realizuje i zakończył PKN ORLEN, możliwe jest wprowadzenie jednego rachunku, na którym znajdą się paliwa, gaz, czy energia elektryczna. Z kolei dostęp do bazy kilkunastu milionów klientów indywidualnych połączonych spółek to potencjał do rozwoju programu lojalnościowego VITAY.

Połączony podmiot będzie oparty o w pełni zintegrowany łańcuch wartości, od poszukiwań i wydobycia, przez rafinerię, petrochemię oraz energetykę i ciepłownictwo, aż po sprzedaż detaliczną. Organizacja nowej Grupy zakłada wzmacnianie centrów kompetencyjnych, które umożliwią efektywne zarządzanie wiedzą i doświadczeniem i lepsze wykorzystanie posiadanych już struktur i umiejętności w ramach każdej ze spółek.

Do 2030 OZE muszą odpowiadać za 40% wytwarzanej w UE energii!

W porównaniu do Grupy LOTOS, PKN ORLEN posiada bardziej zdywersyfikowane źródła przychodów i zdecydowanie szersze portfolio produktowe. Zmiany rynkowe doprowadziły do nadpodaży zdolności rafineryjnych w Europie, ograniczając tym samym możliwość wzrostu marż rafineryjnych na rynku. W Europie od początku pandemii  zamknięto 5 rafinerii. Szacuje się, że w okresie najbliższych 4 lat w Europie zostanie zamknięte kolejne 1,5 mln baryłek/dziennie mocy produkcyjnych, co odpowiada około 8 dużym zakładom. Rośnie też znaczenie segmentu petrochemii, którego nie rozwinęła Grupa LOTOS.

ORLEN i PGNiG inwestują w rozwój sieci biometanowni

PGNiG posiada mocną ekspozycję na zmiany cen ropy i gazu w związku z dominującą rolą segmentu wydobycia. Wejście do zintegrowanej Grupy i połączenie z segmentem rafinerii i petrochemii, oznaczałoby więc stabilizację osiąganych przez PGNiG wyników finansowych. Połączenie w ramach jednego koncernu umożliwi też zwiększenie przychodów i marży segmentu detalicznego PGNiG, szczególnie w perspektywie liberalizacji rynku gazu dla klientów indywidualnych od 2024 r. i związanej z tym możliwości pojawienia się na rynku konkurencyjnych graczy o bardziej zoptymalizowanej strukturze kosztowej.

Jeden silny podmiot będzie miał znacznie większą możliwość skutecznego działania w obliczu transformacji, zaostrzającej się konkurencji i coraz bardziej restrykcyjnych regulacji środowiskowych. BP, Total, Shell czy Repsol wydłużają i integrują łańcuchy wartości oraz inwestują w perspektywiczne obszary. Tylko w 2021 r. zaplanowały duże nakłady inwestycyjne na rozwój OZE, Shell – 1,6-2,5 mld euro, Total – ponad 1,6 mld euro, BP – 450 mln euro, a Repsol 600 mln euro z planem zwiększenia tych wydatków do 1,3 mld euro w 2025 r.

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close
Close