PaństwoPolitykaPolskaPrawoŚwiat

Ziobro chce, by TK zbadał konstytucyjność Konwencji Praw Człowieka

Ziobro chce zbadania Konwencji Praw Człowieka

Minister Zbigniew Ziobro chce, aby Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej zbadał zgodność zapisów Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z Konstytucją RP. Ziobrze chodzi o zapisy mówiące o „prawie do rzetelnego procesu sądowego”, a dokładniej o art. 6 ust. 1 zd. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, które brzmią:

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej.

Ziobro chce, by TK Przyłębskiej sprawdził, czy zapis ten jest zgodny z polską konstytucją i czy:

a) upoważnia Europejski Trybunał Praw Człowieka do wykreowania, na gruncie prawa krajowego, podlegającego ochronie sądowej prawa podmiotowego sędziego do zajmowania funkcji administracyjnej w strukturze organizacyjnej sądownictwa powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej z art. 8 ust. 1, art 89 ust. 1 pkt 2 i art. 176 ust. 2 Konstytucji RP;

b) zawarta w tym przepisie przesłanka “sąd ustanowiony ustawą” nie uwzględnia, będących podstawą ustanowienia sądu, powszechnie obowiązujących przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw, a także ostatecznych i powszechnie obowiązujących wyroków polskiego Trybunału Konstytucyjnego z art 89 ust. 1 pkt 2, art. 176 ust. 2, art. 179 w zw. z art. 187 ust. 1 w zw. z art. 187 ust. 4 oraz z art. 190 ust. 1 Konstytucji RP;

c) dopuszcza dokonywanie przez sądy krajowe lub międzynarodowe wiążącej oceny zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i rzeczoną Konwencją ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa, by w ten sposób ustalić spełnienie przesłanki “sądu ustanowionego ustawą” z art. 188 pkt 1 Konstytucji RP.

Trybunał Przyłębskiej orzekł, że prawo unijne jest niezgodne z Konstytucją

Teraz przeszkadzają prawa człowieka?

Warto przypomnieć, że w zeszłym tygodniu Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w sprawie skargi dwóch polskich sędziów, Moniki Dolińskiej-Ficek i Artura Ozimka, że ​​Polska musi działać szybko, aby rozwiązać problem braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. Przed wydaniem tego wyroku minister Ziobro zapowiedział, że jeszcze tego samego dnia złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ według niego „Polsce niesłusznie zarzuca się upolitycznienie sądownictwa, podczas gdy przepisy obowiązujące w innych krajach nie spotykają się z taką krytyką”.

To nie pierwsza aplikacja Ziobry. W lipcu złożył wniosek o kontrolę konstytucyjności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Według Zbigniewa Ziobry, wyrok Trybunału EDH 7 maja 2021 r. na podstawie skargi Xero Flor, zakwestionował legitymację sędziów powołanych do Trybunału Konstytucyjnego. Jak skomentował w rozmowie z Rzeczpospolitą Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek “postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym należy umorzyć ze względu na niemożność wydania wyroku”.

Źródło: Onet

 

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close